Debat!

      Geen reacties op Debat!

Op 5 juni organiseerden het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap(KNHG) en het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) in een druk bezocht Spui25 te Amsterdam een debat over ‘Geschiedenis, een (on)politieke wetenschap?’. Zij nodigden historici in Nederland uit om in debat te gaan over de verhouding tussen politiek en geschiedenis en de eventuele rol van de beroepsvereniging hierbij. 

De Nieuwe Utrechtse Tribune was er bij

Don’t mention the war

      Geen reacties op Don’t mention the war

We werken aan een nieuwe lezing – aankondiging.

De twintigste eeuw buiten het felle licht van de Tweede Wereldoorlog

Dezer dagen zijn we weer volop bezig met het vieren van onze vrijheid, traditiegetrouw vastgeknoopt aan de dagen waarop we de slachtoffers en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland herdenken. Die oorlog is een fel licht, een voor het Westen traumatische waterscheiding, met een enorme aanzuigende werking waar het oorzaak en gevolg van de geschiedenis van de twintigste eeuw aangaat.

Wat zien we als we de Tweede Wereldoorlog even wegdenken? Zonder de weg van de ‘iffy history’ te willen volgen, gaan we onderzoeken welke stromen en ontwikkelingen die de vorige eeuw kenmerken, waarschijnlijk niet verbonden zijn aan WO2. Dat verschaft nieuw inzicht in de lange golfbewegingen van de geschiedenis. Nu lijkt de Tweede Wereldoorlog een haakse bocht in de geschiedenis, maar misschien was het in de longue durée meer een horde die we als mensheid moesten nemen.

Door enkele concrete vragen te stellen en te beantwoorden kunnen we een beeld krijgen van de grote bewegingen gedurende de twintigste eeuw.

(meer)

 

 

Geschiedenis is hot

      Geen reacties op Geschiedenis is hot

…maar grote aandacht voor het verleden leidt niet automatisch tot historisch inzicht. Ook hongerig naar de puntjes op de i?
In de verloren kantlijn van het weekeinde organiseren we op zondagmiddagen lezingen over historische actualiteit. Ter inleiding presenteren we u het onderwerp van de middag. Daarna krijgen twee ter zake kundige sprekers het woord. En ten slotte is er ruimte voor vragen en discussie.

De lezingen vinden plaats in Das Kabinett, Louis Hartloopercomplex Tolsteegbrug 1, 3511 ZN Utrecht

NUT is een initiatief van Martijn van Dijk, Hans Manders en Ruud ’t Sas.

e-mail: info@nieuweutrechtsetribune.nl

Ons privacybeleid vindt u hier

Facebookmail